Farliga spjälsängar

Bara två av tretton spjälsängar klarar säkerhetskraven, visar ett test som Konsumentverket har utfört. Hälften av de testade sängarna klassas som farliga och döms ut helt.

När Vi Föräldrar för tre år sedan lät Sveriges provnings- och forskningsinstitut, SP, testa 13 spjälsängar var resultatet under all kritik. Tio av sängarna bedömdes vara så farliga att Konsumentverket krävde säljstopp, och för åtta av sängarna krävdes dessutom att de skulle återkallas.

Årets kontroll, som också utfördes av SP men på uppdrag av Konsumentverket, skulle undersöka hur mycket säkrare spjälsängarna har blivit – och resultatet är bara marginellt bättre, säger Kerstin Csiffary, barnsäkerhetsexpert på Konsumentverket.

Några av de allvarligaste bristerna är svag konstruktion, uppstickande stolpar och felaktiga skruvar. För stort avstånd mellan spjälorna, för högt högsta läge på sängbotten och dåliga monteringsanvisningar förekommer också.

Konsumentverket betecknar det som överraskande att tillverkare och leverantörer fortsätter att slarva med säkerhetskraven, och för nu en dialog med spjälsängarnas leverantörer och tillverkare om hur sängarnas säkerhet ska förbättras.

Jan Frick, ordförande i branschorganisationan Barn- och babyprodukter, varför är inte resultatet bättre i dag än det var när Vi Föräldrar testade spjälsängar för tre år sedan?
–  Jag tycker naturligtvis det är beklagligt att det inte är bättre. Den här gången har Konsumentverket i och för sig delvis köpt in sängar från andra företag än de som är medlemmar hos oss, och jag kan inte svara för dem, men jag tror att en hel del av de spjälsängar som finns i våra butiker idag är av bättre standard än de var för tre år sen. Däremot är jag besviken på att det sängarna fallerar på är punkter som monteringsanvisningar och sängbottnar, sådant som vi har pratat mycket om.

Tror du att leverantörer och säljare känner till vilka säkerhetskrav deras produkter ska leva upp till?
– De borde göra det, men det verkar som om inte alla är riktigt uppdaterade.

Gör ni som branschorganisation något för att hjälpa leverantörer och säljare att klara de krav som ställs i standarden?
– Ja, det gör vi. Vi har under det senaste året jobbat intensivt tillsammans med SP för att skapa en produktförbättring vad gäller fyra stora varugrupper: barnvagnar, skötbord, höga barnstolar och spjälsängar. Vi kommer snart att informera mer om det.

Spjälsängar som testats i år

Sängar med allvarliga brister
• Anna Eco, Happyland
• Happy, Baby Dan Danmark
• Nikolai, Dangarden APS Danmark
• Ocean, Segr Sverige AB
• Yvonne, Basson Baby, Danmark
• 88:an, Br. Johanssons sängfabrik, Smålandsstenar

Sängar med mindre allvarliga brister
• Classic, Modi
• Moon Exclusive, Brio
• Trille Nina, Segers babyhouse Köpenhamn
• Troll Bebo, Babyproffsen
• Scandinavia, Babyproffsen

Godkända sängar
• Anna, Kaxholmen
• Diktad, Ikea

Här kan du läsa mer om vilka brister varje säng hade.

Vad gör man om man har en farlig säng?

Konsumentverkets råd
Ta kontakt med säljare och

• be att få felet avhjälpt, eller
• be att få byta till en annan säng – annat fabrikat/modell, eller
• be att få pengarna tillbaka

Om säljaren inte går med på något av detta kan du kontakta dinkommunala konsumentvägledare för att få hjälp med att lösa tvisten. Omdu inte är nöjd kan du anmäla ärendet till Allmännareklamationsnämnden, ARN.

Vad kan man göra tills felet är avhjälpt?
• Om sängen inte har klarat hållfasthetsprovningen: Känn noga efter att alla delar sitter fast ordentligt, att alla fogarkänns starka och att alla skruvar är ordentligt åtskruvade.
• Om sängen är försedd med felaktiga skruvar: Kontrollera ofta att skruvarna är ordentligt iskruvade och inte har gängat ur skruvhålet.
• Om sängen har uppstickande hörnstolpar eller andra utskjutande delar: Är du lite händig kan du själv såga av och slipa.
• Om avståndet mellan bottenribborna är så pass stort att barnet kan fastna med armen eller benet: Skaffa en perforerad träfiberskiva, typ masonit, i samma storlek som sängbotten och täck ribborna med den.

Källa: Konsumentverket

NUVARANDE Farliga spjälsängar
NÄSTA Hemma från förskolan?