Sent födda kan få sen utveckling

Barn som föds i vecka 42 eller senare är dubbelt så ofta sent utvecklade.

Ungefär dubbelt så många barn som föddes efter vecka 42 var motoriskt eller mentalt försenade i utvecklingen. Det visade sig när barnläkaren Karin Lindström granskade journaler från bvc:s 4- och 5 1/2-årskontroller för alla 354 barn som föddes vid Karolinska universittetssjukhuset i Huddinge år 1991.
Risken för att de sent födda skulle drabbas av motorisk eller mental utvecklingsförsening var 13 procent, jämfört med 5,5 procent för de barn som föddes mellan vecka 37 och 42.
Men orsaken behöver inte vara den långa graviditeten, betonar Katarina Lindström – det kan lika gärna vara den neurologiska avvikelsen som har orsakat den för sena födseln.
För att få veta mer krävs fler studier.

Källa: DN

NUVARANDE Sent födda kan få sen utveckling
NÄSTA Barn blir torra senare