Säkert i bilen för magen och bebisen

Som gravid kan man tycka att bilbältet känns obekvämt. Men ett trepunktsbälte är det bästa skyddet för dig och ditt barn – bara du fäster det rätt.

Många gravida tvekar inför att använda bilbälte. En orsak är att det känns obekvämt, en annan rädslan för att skada sitt ofödda barn.
– Forskning visar att bästa skyddet i bil för gravida kvinnor och deras ofödda barn är att mamman använder sitt trepunktsbälte och fäster det på rätt sätt, säger Lotta Jakobsson, specialist på barnsäkerhet vid Volvo personvagnar.

Spänn bältet så här
Så här ska bältet placeras om man är gravid: Ta först av bylsiga kläder så att bältet kan spännas fast ordentligt. Dra sedan höftbältet över låren så att det ligger plant under magen, medan axelbältet placeras mellan brösten. Justera bältet så att det sitter åt.
Om bältet placeras på detta sätt är den gravida kvinnan fästspänd över de starkare delarna av kroppen, som övre bröstkorgen och bäckenet. På så sätt skyddas de svagare delarna, som den mjuka magen med bebisen i.

Bebisen
Även en nyfödd bebis behöver resa säkert i bilen. Det gör den i ett så kallat babyskydd, som en bilbarnstol för våra allra minsta kallas.
Skillnaden mellan ett babyskydd och en bilbarnstol är främst att babyskyddet är mer anpassat för bebisens kropp. Det är smalare och lutar mer.
– Små barn behöver mer skydd än vuxna i bilen, eftersom deras nackar fortfarande växer och inte är lika starka som hos vuxna. Dessutom är barnets huvud större och tyngre i förhållande till vuxnas, förklarar Lotta Jakobsson.

Barn åker bakåtvänt
– Låt barnet åka bakåtvänt så länge som möjligt, åtminstone tills barnet är 3–4 år, säger Lotta Jakobsson. På så sätt får hela kroppen stöd, och huvud och nacke skyddas på ett bättre sätt vid en krock.
Ett barn som vuxit ur sin bilbarnstol kring cirka 4 års ålder behöver fortfarande skyddas i bilen, även om nacken blivit starkare.

Bälteskudde
Läkare och forskare rekommenderar att barn ska använda bälteskudde eller bältesstol tillsammans med standardsäkerhetsbältet tills de är 140 cm långa eller åtminstone 10 år gamla.
En bälteskudde gör att barnet sitter högre och leder säkerhetsbältet över de starkare delarna av kroppen. Höftbältet bör placeras tätt över bäckenet, så lågt som möjligt mot låren och inte över magens mjukdelar. Axelbältet bör löpa diagonalt över bröstet och sträckas så att det sitter åt mot kroppen – aldrig under armen eller bakom ryggen, enligt pressinformation från Volvo. Kunskapen är baserad på verkliga olyckor, samt forskning vid eget krocklaboratorium.
– Alla barn måste alltid spännas fast på rätt sätt. De bör åka bakåtvänt tills de är åtminstone 3–4 år, och äldre barn bör använda bälteskudde tills de är 10–12 år, avslutar Lotta Jakobsson.

Fotnot:  Enligt lagen ska barn kortare än 135 centimeter ska sitta i särskild skyddsanordning.


Mer om barn i bil

• Ett litet barn som åker framåtvänt i sin bilbarnstol löper fem gånger högre risk att skadas svårt eller dödas, jämfört med barn som åker bakåtvända.
• Placera aldrig ett barn i ett passagerarsäte som har krockkudden inkopplad.
• Ta av bylsiga kläder så att barnet inte blir för varmt och säkerhetsbältet sitter stramt.  
• Köp din stol i en butik där du får information av utbildad personal som kan hjälpa dig prova ut stolen med barnet i bilen. Välj en stol som passar ditt barn och som är lämplig för just din bilmodell.   
• Försäkra dig om att den stol du köper är godkänd enligt gällande Europa­standard.
• Mer info på www.vv.se.  Klicka på Barn och ungdom och sedan Så skyddar du barnen.

Källor: Volvos Child Safety Seminar och Vägverket.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar Gravid 4/2007

NUVARANDE Säkert i bilen för magen och bebisen
NÄSTA Namnceremoni – så gjorde vi