Så funkar en vaccination

Vid en vaccinering sprutas smittämnet i försvagad form eller delar av det in i barnet. Immunförsvaret aktiveras och bygger upp ett skydd. Om barnet sedan utsätts för smitta kan immunförsvaret ta död på smittan innan sjukdomen bryter ut. De flesta vaccineringar behöver göras i olika omgångar för att skyddet ska hålla under en längre tid.

Nyttan med barnvaccinationer är mycket större än riskerna för eventuella biverkningar, konstaterar SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, som har granskat den vetenskapliga litteraturen för några av de vacciner som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet (Haemophilus influenzae typ b (Hib), kikhosta, mässling/påssjuka/röda hund, hepatit B, tuberkulos).
SBU:s slutsatser är att bland annat att:

> Nyttan med vaccinerna vida överstiger riskerna för biverkningar
> Vaccinerna i det närmaste eliminerat sjuklighet och dödlighet av många tidigare vanliga sjukdomar hos både barn och vuxna.

I dag finns det inget krav på att barn måste vaccineras utan det är upp till varje förälder att avgöra. Om barnet har feber, har en långvarig sjukdom eller ett starkt nedsatt immunförsvar så ska det inte vaccineras. Men det brukar oftast inte vara några problem vid en lättare förkylning.

Att barn får en allergisk reaktion i samband med vaccination är mycket ovanligt. Men i vaccinet finns mindre mängder av ämnen som konserveringsmedel, aluminium, gelatin eller spår av antibiotika. Säg till om ditt barn är allergiskt och har reagerat på tidigare vaccinationer.
Barn som är för tidigt födda kan följa det vanliga vaccinationsprogrammet och vaccinationerna behöver inte skjutas upp

Ingen autism av vaccin

1998 skrämdes många föräldrar som vaccinerat sina barn mot mässling, polio och röda hund. Ett engelskt forskarteam lade fram en rapport där de hävdade att MPR-vaccinet kunde orsaka autism.

Idag är läkarna säkra på att kopplingen inte finns. En dansk studie som gjorts på en halv miljon barn visar att de barn som vaccinerats inte insjuknade oftare i autism än ovaccinerade barn. Effekten i

Sverige efter larmrapporten blev att färre föräldrar lät vaccinera sina barn. Endast 88 procent av de barn som föddes 1999 är vaccinerade mot de tre sjukdomarna, vilket ökar risken för en framtida epidemi. Om du som förälder inte vaccinerat ditt barn går det att ta igen. Kontakta i så fall bvc eller skol­hälso­vården.

Publicerad i Vi Föräldrar nr 4 2009.

NUVARANDE Så funkar en vaccination
NÄSTA Köttbullar -09