Pussar mot allergi

Barn som tidigt  får infektioner drabbas mer sällan av allergi.

Det visar en avhandling av barnläkare Caroline Nilsson vid Sachsska barnsjukhuset i Stockholm.

Caroline Nilsson har hittat ett samband mellan barn som haft någon av våra vanligaste virusinfektioner och förekomsten av allergiantikroppar. Barn som har utvecklat allergiantikroppar löper större risk än andra att drabbas av allergier.

Enligt ”hygienhypotesen” drabbas barn som har större syskon och barn som börjar tidigt på dagis i mindre uteträckning av allergi. Anledningen tros vara att dessa barn är mer sjuka än andra och att virusinfektionerna i sig är ett skydd. Slutsatsen är att infektioner i tidig ålder kan ge ett skydd mot att utveckla allergi.

I studien undersöktes 300 barn från nyfödda upp till tre års ålder. De barn som tidigt haft de vanligaste virusinfektionerna utvecklade nästan inga allergiantikroppar jämfört med andra barn.

– Mitt råd är att pussa och krama sina barn. Det är det bästa sättet att överföra dessa virus på som smittar via saliv, säger Caroline Nilsson i ett pressmeddelande.

Källa: Södersjukhuset

NUVARANDE Pussar mot allergi
NÄSTA ”Uteslut inte födoämnen i onödan”