Privatsjukhus för barn

Nästa år startar Sveriges första privatsjukhus för barn. Patienter blir barn med privat sjukvårdsförsäkring.

– Den barnsjukvård som bekostas av offentliga medel är bra, men dörren är smal och väntetiderna långa. Det går ganska lätt att träffa en husläkare, men många vill träffa en specialist direkt, vilket inte är lika lätt. Detta breddar dörren till barnsjukvården, säger Olle Söder, professor och överläkare i barnmedicin, till Dagens Medicin.

Det planerade privata barnsjukhuset Martina, som ska ligga vid Sophiahemmet i Stockholm, riktar sig till barn mellan 0 och 16 år och ska bland annat ha akutmottagning, barnavårdscentral och vårdavdelningar.

Intäkterna ska komma från besöksavgifter och från patienternas försäkringar.

Hur mycket barnsjukvårdsförsäkringarna kommer att kosta är ännu oklart, men företaget Skandias sjukvårdsförsäkringar för vuxna kostar mellan 1 500 och 20 000 kronor per år.

Barn vars föräldrar inte har tecknat sjukvårdsförsäkring ska också kunna få akutvård, men till en högre kostnad.

Enligt Staffan Meurling, överläkare i barnkirurgi som ingår i Barnsjukhuset Martinas styrgrupp, är man beredda på att få kritik för att bara vara för rika.

– Det är klart att alla inte kommer att ha råd att betala. Men vi är ett komplement och kommer att avlasta den offentliga vården, säger han.

Det finns planer på att starta liknande sjukhus i Göteborgs- och Öresundsregionen.

Källa: Dagens Medicin

Läs mer på dagensmedicin.se

NUVARANDE Privatsjukhus för barn
NÄSTA Let´s go liming, Vi Föräldrar 7/2007