Planerad vård stoppas

Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm stoppar alla planerade behandlingar.
– Det akuta trycket är för stort just nu. Vi har ett väldigt stort intag av akut sjuka patienter och vårdplatserna räcker helt enkelt inte till. Dessutom har vi brist på sjuksköterskor, säger Peter Graf, chef på barndivisionen.
Peter Graf kan inte svara på när den ordinarie verksamheten av slutenvårdskirurgi, ortopedi, planerad ryggkirurgi och medicinsk slutenvård kan vara igång som vanligt igen, men han hoppas att det sker så snart som möjligt.
Bristen på vårdplatser är stor i Stockholm. Enligt en utredning behövs mellan 150 och 200 nya platser för att klara framtidens behov.

Källa: Svenska Dagbladets internetupplaga

NUVARANDE Planerad vård stoppas
NÄSTA Fisk och skaldjur bra för fostret