Övervikt genetiskt


Forskning visar att övervikt till större delen är genetiskt betingat. Redan när barnet är ett par veckor gammalt syns det på hjärnröntgenbilder om det bär på anlaget, enligt en studie som har publicerats i American Journal of Clinical Nutrition.

Men undersökningen som gjorts av engelska forskare, framhåller också att en hälsosam livsstil är viktig. Det betyder att den som bär på genen inte nödvändigtvis behöver bli överviktig.

Försökspersonerna som ingått i studien har varit över 5000 enäggs- och tvåäggstvillingar. De är bra att testa på eftersom forskarna då kan konstatera om något har med genetiken att göra. 

NUVARANDE Övervikt genetiskt
NÄSTA Eko-smart mat