Nästan alla vaccineras

Barn i Sverige erbjuds vaccination mot polio, difteri, stelkramp, kikhosta, infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ B (Hib), mässling, påssjuka och röda hund enligt detta schema:
3 månader: Första sprutan mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib.
5 månader: Andra sprutan mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib.
12 månader: Tredje sprutan mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib.
18 månader: Första sprutan mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccinationen).
5–6 år: Fjärde sprutan mot polio.
10 år: Fjärde sprutan mot difteri och stelkramp.
12 år: Andra sprutan mot mässling, påssjuka och röda hund.
Den så kallade MPR-vaccinationen mot mässling, påssjuka och röda hund har ingått i det allmänna vaccinationsprogrammet sedan 1982.  Barn i Sverige erbjuds i nuläget en första dos vid 18 månaders ålder och i en andra dos vid 12 års ålder. Enligt Kari Johansen på Smittskyddsinstitutet pågår just nu en utvärdering om huruvida dessa två doser är tillräckliga eller om det behövs ytterligare en.
Oron kring MPR-vaccinationen har under de senaste åren gett avtryck i vaccinationsstatistiken.
För tre år sedan var bara 88,4 procent av 2-åringarna vaccinerade. Det började talas om risken för en mässlingsepidemi – om färre än 90 procent är vaccinerade är anses sjukdomen kunna få fäste i landet.
Sedan dess har andelen MPR-vaccinerade barn ökat igen.  Den senaste statistiken, från januari 2004, visar att 93,5 procent av de barn som var födda 2001 då var vaccinerade.
Och preliminära siffror från Stockholms län visar att den uppåtgående trenden har förstärkts, berättar Margareta Blennow.
98 procent av barnen hade fått minst tre doser mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib och mindre än 1 procent var ovaccinerade.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 10/2005

NUVARANDE Nästan alla vaccineras
NÄSTA Vad är Downs syndrom?