Miljögifter hot mot nyfödda

Flamskyddsmedel kan bli framtidens stora miljö- och hälsoproblem.

PCB har varit förbjudet i Sverige sedan 1978, men det finns fortfarande kvar i vår omgivning – och i modersmjölken. Samtidigt är ökar de bromerade flamskyddsmedlen, både i miljön och i modersmjölken.
PCB och vissa flamskyddsmedel har en liknande struktur, och det gör att de samverkar, har forskare vid Evolutionsbiologiskt centrum vid Uppsala universitet funnit. Låga doser som inte ger mätbara skador var för sig får tillsammans flera gånger större effekt vid nedbrytningen i kroppen.
Djurförsök i Uppsala visar att de bromerade flamskyddsmedlen orsakar samma slags störningar som PCB, det vill säga inlärningssvårighter och minnesstörningar som gör att individen inte klarar att orientera sig i en ny miljö – något som i sin tur kan leda till hyperaktivitet.
Människans hjärna är som känsligast för miljögifter under den tid den byggs upp och växer snabbt, det vill säga kring nyföddhetsperioden.

Källa: Svenska DagbladetLäs mer på Svenska Dagbladets hemsida

NUVARANDE Miljögifter hot mot nyfödda
NÄSTA Miljöfaktorer bakom barndiabetes kartlagda