Mild barnaga ökar

Mild barnaga har ökat i Sverige under 2000-talet, visar en studie från Karlstads universitet och Stiftelsen Allmänna barnhuset.

I studien tillfrågades barn och föräldrar om deras erfarenhet av och attityd till fysisk bestraffning. Svaren visar att våld mot barn fortfarande är ovanligt vid en internationell jämförelse. Förekomsten av grov misshandel ligger på samma nivå som för sju år sedan. Däremot ökar en mildare variant av aga. Föräldrar ruskar om och hugger tag i sina barn allt oftare.

Staffan Jansson, som har lett studien, är oroad över utvecklingen. Vad den beror är än så länge oklart. En av förklaringarna kan vara att dagens föräldrar försöker sätta tydligare gränser gentemot barnen.

– Den diskussionen har varit rätt massiv och det har varit nannyprogram i tv med metoder tänkta för barn med påtagliga beteendestörningar som liksom har förts över till att bli råd för alla föräldrar. Det där är något som vi inte tycker är bra, säger Staffan Jansson.

Kroppslig bestraffning är vanligast i socialt utsatta familjer och i familjer där föräldrarna kommer från länder där barnaga är tillåtet. Men den mildare typ av barnaga  som ökar är vanligast i familjer med svenska föräldrar med högskoleutbildning och som bor i bostadsrätt, radhus eller villa.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 6/2008

NUVARANDE Mild barnaga ökar
NÄSTA ”Bär inte bördan ensam”