Mer misshandel anmäls

Allt fler fall av grov misshandel av små barn polisanmäls. Första halvåret i år anmäldes 15 procent fler fall än under samma period förra året.

Varje år blir tusentals barn svårt slagna fler gånger, i de flesta fall av sina föräldrar och oftast inom hemmet.

Första halvåret i år anmäldes 717 fall av sådan grov misshandel mot barn mellan 0 och 6 år, enligt statistik från Brå, Brottsförebyggande rådet.

1988 anmäldes 266 fall för hela året. 1997 hade siffran stigit till 820, 2006 till 1 315 och – om utvecklingen för första halvåret 2007 fortsätter  – cirka 1 500 i år.

Detta behöver dock inte tyda på att fler barn far illa. Det kan också vara ett tecken på att personal som arbetar med barn i högre grad anmäler våld och övergrepp, och att mörkertalet därmed har minskat.

Källa: Dagens Nyheter

NUVARANDE Mer misshandel anmäls
NÄSTA Jag ser inget slut på alla sömnlösa nätter