Mer astma med antibiotika

Barn som fått antibiotika när de var under ett års ålder har större risk att utveckla astma, enligt en kanadensisk studie där drygt 13 000 barn har följts från spädbarnstiden till sjuårsdagen.
Studien undantog barn med andningsproblem eftersom det kan vara ett tecken på framtida astmaproblem. De kvarvarande barnen, som hade fått antibiotika mot till exempel svinkoppor och urinvägsinfektion, hade vid sju års ålder en fördubblad risk att utveckla astma.
Studien har publicerats i läkartidningen Chest.

Källa: Svenska Dagbladets nätupplaga

NUVARANDE Mer astma med antibiotika
NÄSTA ”Barn kan lära sig många språk”