Mässling

Mässling är en virusinfektion. Den sägs vara en av de mest smittsamma sjukdomar vi känner till. Den är också en av de allvarligaste barnsjukdomarna, som kan ge komplikationer i form av lunginflammation, öroninflammation samt svår hjärninflammation.

De flesta barn i Sverige är numera vaccinerade genom den så kallade MPR-vaccinationen. Sjukdomen är därför ovanlig i Sverige numera. Men under senare år har allt fler föräldrar låtit bli att vaccinera sina barn. Läkare befarar därför att det kan uppstå nya epidemier. I exempelvis Tyskland och Italien är mässling inte ovanligt, vilket innebär att ovaccinerade barn kan smittas vid utlandsresor.

Symtom
Först får barnet ett förstadium som påminner om en vanlig luftvägsinfektion: snuva, rethosta, heshet och inflammerade ögon som är extra ljuskänsliga. Febern kan under denna fas stiga upp mot mellan 38,5 och 40 grader.
Efter några dagar kan man ibland se små gråvita fläckar på kindens insida, vid överkäkens andra kindtand. De kallas Kopliks fläckar och är typiska för mässling.
På tredje fjärde dygnet kan febern sjunka något, men stiger i regel snabbt igen, mot mellan 39 och 41 grader. Samtidigt får barnet utslag. Utslagen börjar oftast bakom öronen, i ansiktet och på halsen. De sprider sig sedan neråt mot mage, armar, ben, händer och fötter. Till en början är utslagen svagt röda och småprickiga, men snart förstoras de, blir oregelbundna och flyter ihop till stora öar som får en allt mörkare röd färg. Ansiktet kan bli svullet och plufsigt.
Två tre dagar efter att utslagen har kommit brukar febern sjunka, och efter sju dagar brukar den vara helt borta. Utslagen bleknar och huden kan så småningom börja fjälla.

Hur smittar det?
Via luften. När en smittad person hostar eller nyser sprids smittämnet som små, små droppar som andra kan andas in.
Mässling smittar någon dag innan sjukdomen brutit ut och fram till omkring fem dagar efter att utslagen kommit.

Inkubationstid*
10–14 dagar.

Hur kan man hjälpa barnet?
Sjukdomen läker i regel av sig själv, men omvårdnaden är viktig.
Eftersom barnets ögon är ljuskänsliga känns det ofta skönt att vila i ett mörklagt rum. Lugn och trygghet är viktigt, liksom att se till att barnet får i sig ordentligt med vätska.

Ska man söka läkare?
Kontakta läkare om barnet har mässling och…
… är under 1 år.
… vägrar att dricka.
… kissar väldigt lite.
… har feber över 40 grader som inte går över inom något/några dygn.
… fortfarande har feber sju dagar efter att utslagen har börjat eller om febern återkommer ännu en gång (vilket kan vara tecken på att en komplikation har uppstått).
… du som förälder är orolig eller behöver råd.

När kan barnet gå till förskolan/skolan?
Barnet är ofta medtaget även när utslagen och febern har försvunnit. I regel behöver det åtminstone ytterligare en dryg veckas vila innan det kan återgå till det vanliga livet igen.

* Inkubationstid = den tid det tar från det man har blivit smittad tills sjukdomen bryter ut/symtomen kommer.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 11/2004

Läs mer: Guide när barnet är sjukt


Fotnot: Faktauppgifterna är hämtade från Bonniers Barnläkarbok samt från intervjuer med bland andra Kari Johansen och Annika Linde, båda läkare på Smittskyddsinstitutet och Jackie Swartz, läkare på antroposofiska Vidarkliniken i Järna.
Texten är faktagranskad av Tor Lindberg, professor emeritus i barnmedicin.
Alla råd gäller i övrigt friska och normalutvecklade barn.

NUVARANDE Mässling
NÄSTA Influensa