Många olika bakterier skyddar barn mot allergi

Många olika sorters bakterier i tarmen tidigt i livet är avgörande för om barnet blir allergiskt eller inte. Det visar en ny, banbrytande studie från Linköpings universitet som publicerats i Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Barn med många olika sorters bakterier i en jämn fördelning i tarmfloran slapp oftare allergier.

Hur fixar man bakterier i tarmfloran hos sitt nyfödda barn?

– Det finns inga säkra tricks. Men antibiotikaanvändning hos barnet har visat sig påverka tarmfloran och öka risken för allergier. Så man ska bara äta antibiotika när det är absolut nödvändigt, säger Thomas Abrahamsson, barnläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping, till Vi Föräldrar.
– Och så är det jättebra för spädbarnet att umgås med syskon, gärna syskon som tar med sig en blandning av bakterier hem från förskolan. Var inte rädd för det!

Publicerad i Vi Föräldrar nr 3, 2012.

Thomas Abrahamsson anser att resultatet är ett mycket starkt stöd för den så kallade hygienhypotesen som säger att en alltför ren miljö runt barnet är en grogrund för astma och allergier.
– Bakterier får barnets immunsystem att mogna.

Ökar kejsarsnitt risken för allergi?

– Ja, det är bättre ur allergisynpunkt att förlösas vaginalt. Då får barnet kontakt med mammans tarmflora, vilket i flera studier har visat sig skydda mot allergi.

NUVARANDE Många olika bakterier skyddar barn mot allergi
NÄSTA ”Jag födde med planerat kejsarsnitt”