Malin började forska

För några år sedan skulle Malin Idelands dotter Tova få sin första vaccinationsspruta mot mässling, påssjuka och röda hund. På bvc frågade Malin Ideland hur det egentligen var, fanns det någon risk för autism?

– Jag tyckte att jag fick så dålig information, så jag började fundera: Varför är man så rädd från sjukvårdens sida? Och vad är det som skrämmer föräldrarna? Varför tror man att det är så mycket farligare att få en liten dos smitta i en vaccinationsspruta än en stor dos smitta om barnet får sjukdomen?

Funderingarna ledde fram till ett forskningsprojekt som fortfarande pågår. Malin, som är etnolog, har djupintervjuat ett 15-tal Skåneföräldrar, haft en enkät utlagd på nätet och undersökt vad som har sagts i tv och i tidningar, allt med syftet att ta reda på varför föräldrar väljer att tacka ja eller nej till MPR-vaccinationen.

Dagens föräldrar har det inte lätt, kan Malin konstatera.

– Å ena sidan läser man i tidningar och ser på tv att barn har blivit autistiska av vaccinationen, å andra sidan säger bvc att det är jättefarligt med mässling.

Malins forskningsarbete är ännu inte färdigt, men hon säger att hon redan kan se vissa tendenser -– framför allt att det i huvudsak finns två orsaker för de föräldrar som väljer att inte vaccinera sina barn:

– Det första är larmet kring autism, att man helt enkelt är rädd att det skulle kunna gå fel. Det andra, som kanske är ännu vanligare, är att man inte tycker att det är naturligt att vaccinera mot sjukdomar som nog inte är så allvarliga, eftersom man själv har haft dem som barn.

Det faktum att en del föräldrar också har uttryckt att deras åsikter inte har respekterats på bvc får Malin att återknyta till hennes ursprungliga frågeställning; varför man är så rädd från sjukvårdens sida.

– Jag kan ju se att när man uttalar sig från smittskyddshåll så är man rädd för att vaccinationstäckningen ska gå ner.

– Och sjukvården är ju till för att folk inte ska vara sjuka. Har man då ett vaccin som man inte tror att det är någon risk att använda så är det klart man vill att folk ska göra det.

Men dottern Tova, hon vars förestående vaccination satte igång alla funderingar?
Hon är numera vaccinerad, berättar Malin.

– Vi resonerade fram och tillbaka ganska mycket, men kände till slut att det är klart hon ska vaccineras.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 10/2005

NUVARANDE Malin började forska
NÄSTA TV kan skada små barn