Magsjuka hos barn

När barn i Sverige har diarré, mår illa och kräks handlar det nästan alltid om en virusinfektion.

 

Symtom

Barnet kan ha vattentunn diarré och/eller må illa och kräkas. Oftast är barnet feberfritt, men feber upp till 38,5–39 grader förekommer. Ibland har barnet ont i magen.

Hur smittar magsjuka?

Via kontakt – antingen direktkontakt med den som är sjuk eller indirekt kontakt genom att man till exempel har hållit i samma leksak eller torkat sig på samma handduk. Smittsamheten är ofta stor.

Inkubationstid* för magsjuka

1–3 dagar.

Hur kan man hjälpa ett barn som är magsjuk?

Det absolut viktigaste är att motverka uttorkning genom att ersätta den vätska barnet förlorar. Mängden vätska som du behöver ge under de första fyra till sex timmarna är i genomsnitt 0,5 dl per kilo kroppsvikt. Börja därför att ge extra mycket vätska så fort barnet visar symtom.

Vad du ger spelar inte så stor roll, men välj gärna något som barnet tycker om. Vätskeersättning, som du kan köpa på apotek, är bra – det kan vid behov smaksättas med juicekoncentrat.

För att minska risken för kräkningar är det bra att ge vätskan långsamt, teskedsvis och i jämn takt. Om barnet kräks: ge inte upp. Ofta får det ändå behålla en del. Gör ett uppehåll på fem tio minuter och fortsätt sedan igen.

Eftersom smittrisken är hög är det viktigt med god hygien. Tvätta händerna noga i samband med blöjbyten och toalettbesök.

Ska man söka läkare?

Ta kontakt med bvc eller vårdcentral om…
… barnet är yngre än 2 månader.

… barnet blir trött och slött.

… barnet på fjärde dygnet fortfarande har rikliga diarréer.

… du har svårt att få i barnet vätska och/eller att få barnet att behålla vätska i tillräcklig mängd.

… barnet har blod i avföringen.

… barnet visar tecken på uttorkning (påtaglig törst, torra slemhinnor i munnen, att det bildas mindre saliv och tårar, att vikten går ner, att barnet blir slött och irriterat, att det kissar mindre än vanligt).

Pröva ”nyptricket”: nyp tag i ett hudveck på magen och släpp. Om huden jämnar ut sig långsamt är det tecken på uttorkning, om den snabbt går tillbaka är det ingen fara.

När kan barnet gå till förskolan/skolan?

Barnet ska ha varit symtomfritt minst en dag och orka med verksamheten i barngruppen.

Läs också: Vabba eller stanna hemma – är barnet friskt nog för förskolan? 

* Inkubationstid = den tid det tar från det man har blivit smittad tills sjukdomen bryter ut/symtomen kommer.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 11/2004


Fotnot: Faktauppgifterna är hämtade från Bonniers Barnläkarbok samt från intervjuer med bland andra Kari Johansen och Annika Linde, båda läkare på Smittskyddsinstitutet och Jackie Swartz, läkare på antroposofiska Vidarkliniken i Järna.
Texten är faktagranskad av Tor Lindberg, professor emeritus i barnmedicin.
Alla råd gäller i övrigt friska och normalutvecklade barn.

NUVARANDE Magsjuka hos barn
NÄSTA Får mitt barn den näring som behövs?