Kikhosta

Kikhosta är en smittsam, långdragen och besvärlig bakterieinfektion. Numera är det ovanligt att svenska barn födda efter 1996 får sjukdomen, eftersom kikhostevaccin sedan dess ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Symtom
Sjukdomen brukar delas in i tre faser.
Den första är en förkylningsfas som pågår i en till två veckor. Då är barnet snuvigt, har lätt feber och får hosta som brukar bli värre och värre.
Den andra fasen är den så kallad kikningsfasen som pågår i två till tre veckor. Då kan barnets hostattacker utvecklas till kikningar. Barnet har svårt att få luft, men till slut kommer en ljudlig, lite tjutande inandning – en kikning. Ansiktet blir högrött och kan, om barnet håller andan länge, skifta till mörkrött eller blått. Barnet bildar mycket segt slem och hostattackerna avslutas ofta med att barnet kräks.
Den tredje fasen är en avklingande fas som pågår i två till tre veckor. Då blir hostattackerna färre och mindre svåra och symtomen försvinner successivt.

Hur smittar det?

  • Via luften, när en sjuk person hostar sprids smittämnen vidare i små, små droppar.
  • Kikhosta smittar från första dagen sjukdomen ger symtom.

Inkubationstid*

  • 7–14 dagar.

 

Hur kan man hjälpa barnet?

  • Försök att dämpa hostan och att hjälpa barnet vid hostattackerna. På apoteket eller vårdcentralen kan man få råd om hostdämpande medicin.
  • Undvik ansträngning, det kan utlösa hosta.
  • Var gärna ute om barnet är feberfritt, det minskar hostan.
  • Ge barnet små men täta måltider och, eftersom aptiten minskar, gärna sådant som barnet tycker extra mycket om. Mycket dryck är bra.
  • Se till att sovrummet är svalt. Sov i samma rum som barnet så att du kan hjälpa till under hostattackerna.
    Om barnet har ett ovaccinerat syskon som är yngre än 1 år: undvik kontakt mellan barnen. Låt eventuellt det äldre, sjuka barnet bo hos mormor eller liknande.

Ska man söka läkare?
Kontakta läkare om…
… ditt nyfödda eller ovaccinerade spädbarn har blivit utsatt för smitta. Antibiotika kan hindra att sjukdomen bryter ut, men det har ingen effekt om det ges först när hostattackerna har börjat.
… barnet är yngre än 1 år och får symtom som gör att du misstänker kikhosta. Antibiotika kan lindra om det ges tidigt i sjukdomsförloppet. Spädbarn behöver ofta sjukhusvård under den värsta kikningsperioden.
… barnet får hög feber, tilltagande hosta och/eller andningsbesvär. Ibland kan
lunginflammation eller öroninflammation komplicera sjukdomen.
… barnet blir slött, påverkat eller får kramper.


När kan barnet gå till förskolan/skolan?
Tre till fyra veckor efter hostans början, när hostan successivt börjar minska – om barnet är feberfritt och piggt nog att orka med verksamheten i barngruppen.

* Inkubationstid = den tid det tar från det man har blivit smittad tills sjukdomen bryter ut/symtomen kommer.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 11/2004


Fotnot: Faktauppgifterna är hämtade från Bonniers Barnläkarbok samt från intervjuer med bland andra Kari Johansen och Annika Linde, båda läkare på Smittskyddsinstitutet och Jackie Swartz, läkare på antroposofiska Vidarkliniken i Järna.
Texten är faktagranskad av Tor Lindberg, professor emeritus i barnmedicin.
Alla råd gäller i övrigt friska och normalutvecklade barn.

NUVARANDE Kikhosta
NÄSTA Vilka mediciner kan man ge?