”Kan få normalt liv”

Karin Stjernqvist, professor i utvecklingspsykologi vid Lunds universitet som
tidigare arbetatat som psykolog vid neonatalsektionen på Lunds
universitetssjukhus, har forskat om prematura barn i snart 20 år. Hon har bland annat följt för tidigt födda barn fram till deras tioårsdag.
I boken Född för tidigt – hur gick det sedan? resonerar hon kring de olika skador och risker som finns med att födas för tidigt.
– Mycket för tidigt födda barn kan absolut få ett helt normalt liv och utvecklas till alldeles friska barn, säger hon.
Men det finns också risker med att födas mycket för tidigt, främst för barn födda före graviditetsvecka 29.
Forskningen har visat att dessa barn ofta får en något lägre begåvning än vad de skulle ha fått om de fötts i normal tid.
– Ungefär fyra av tio mycket för tidigt födda barn får någon form av skolproblem och presterar något sämre i skolan, även om de flesta klarar att gå igenom den vanliga skolan, säger Karin Stjernqvist.
En engelsk studie visar att 25 procent av barnen födda före graviditetsvecka 26 drabbades av handikapp som cp-skador, syn- eller hörselproblem.
– Som förälder kan man göra mycket för att hjälpa sitt för tidigt födda barn också efter spädbarnstiden. Mycket för tidigt födda barn behöver lugn och ro under de första uppväxtåren. Genom att sätta barnet i en mindre förskola, låta det gå kortare dagar och ta det lugnt efter det att man hämtat sitt barn ger man det bra förutsättningar. Det är också bra att läsa och prata mycket med barnet och ge det mycket närhet, säger Karin Stjernqvist.
De första två åren är för tidigt födda barn generellt sett senare i utvecklingen än barn som fötts i normal tid.
Senast när barnet är ett år gammalt kan man oftast se om några allvarligare skador har uppstått till följd av den för tidiga födseln. I tre-fyraårsåldern har de flesta för tidigt födda barn hunnit ikapp sina jämnåriga kamrater, även om de förmodligen alltid kommer att vara något kortare än vad de skulle ha varit om de fötts i normal tid.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 8/2006

NUVARANDE ”Kan få normalt liv”
NÄSTA Så gjorde vi barnen blöjfria