”Gör inte tandborstningen till en kamp”

Det finns inte ett enda sätt att locka barn att borsta tänderna. Lösningarna är lika många som det finns barn och föräldrar.

Plötsligt fungerar morgon- och kvällsrutinerna inte alls – ditt barn vägrar att öppna munnen. Enligt Monika Paulin, psykolog som arbetar på Föräldrastödet sex till tolv i Helsingborg, finns det inte ett enda recept för att få med sig barnet på tandborsttåget. Sätten för att locka barnen att borsta tänderna är många, och alla kan fungera.

Perioder då barn vägrar än det ena, än det andra är något man som förälder måste förbereda sig på. Det är en del av barns utveckling.
– Små barn har inte så många områden som de kan påverka sin omgivning med. Att vägra öppna munnen för att äta och borsta tänderna är det som står till buds för dem, säger hon.

Monika Paulin tycker att det är viktigt att föräldrar är lyhörda för vad barnen tycker, och det är också betydelsefullt att bekräfta barnets känslor. Föräldrar kan till exempel uttrycka sig så här: ”Jag förstår att du inte tycker om att borsta tänderna, men nu gör vi det i alla fall.”
– Då har föräldern visat att den förstått att det känns jobbigt men ändå tagit sitt vuxenansvar, säger hon.

Barnet ska heller inte behöva tycka att det är roligt att borsta tänderna; de flesta människor tycker nog inte att tandborstning hör till dagens höjdpunkter – det är något man bara gör. Hon tycker det är bra att komma ihåg att munnen är ett känsligt ställe både fysiskt och psykiskt. Barnets integritet får inte kränkas, utan föräldrar måste gå varsamt fram när de borstar barnets tänder. Det är heller inte bra att gripas av panik ifall barnet vägrar. Att hoppa över några gånger är absolut inte hela världen.
– Om det är på väg att låsa sig kan det vara bra att säga ”I dag borstar vi bara lite grann” och nöja sig med det. Det viktiga är att det inte blir en maktkamp, för den kan vara svår att ta sig ur, säger hon.

Monika Paulin tycker att det är bra att börja borsta tänderna på ett lustfyllt och lekfullt sätt, kanske sjunga en sång eller göra det lite mysigt. Då uppfattar barnet det som en positiv stund. Barnet kan också få pröva att själv få borsta.
– Men barnen får ju till exempel inte springa omkring med tandborsten; det är de vuxna som sätter gränserna, säger hon.

Publicerad i Vi Föräldrar nr 7, 2011.
 

Läs mer

NUVARANDE ”Gör inte tandborstningen till en kamp”
NÄSTA Vi Föräldrars tester & guider