God hygien – inte mer allergi

Barns risk att utveckla allergi ökade inte när förskolan lyckades minska antalet infektioner.

I en finsk studie slumpades barn vid 20 kommunala förskolor till antingen ett så kallat hygienprogram eller ett vanligt omhändertagande.
Hygienprogrammet innebar bland annat att personalen regelbundet tvättade händerna med alkoholbaserat rengöringsmedel. Där programmet genomfördes minskade både antalet infektioner och antibiotikaanvändningen. Men – när barnen var tonåringar såg man ingen skillnad i förekomsten av astma eller andra allergiska sjukdomar.
Resultaten går alltså emot den omdiskuterade så kallade hygienhypotesen, konstaterar Dagens Medicin.
Studien har publiicerats i Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine.

Källa: Dagens Medicins nätupplaga

Läs mer på dagensmedicin.se

NUVARANDE God hygien – inte mer allergi
NÄSTA Spara smart – experternas råd