Förkylningsastma

Ett av tre barn får förkylningsastma, men det positiva är att det oftast växer bort.

 – Ett av tre barn får förkylningsastma under sina första levnadsår. Det positiva är att den ofta växer bort.

– Barn över 6 månader kan få diagnosen.

– Förkylningsastma är inte egentligen astma utan astmasymtom – barnet får trånga luftvägar när det blir förkylt. Symtomen uppkommer av luftvägsinfektioner, ofta orsakade av virus.

– Tecken på förkylningsastma är slemmig eller torr hosta, ofta ihållande och kommer nattetid eller vid ansträngning eller vid inandning av kall luft. Men långt ifrån all hosta orsakas av förkylningsastma. Ofta debuterar astman med andningssvårigheter vid en förkylning, ett tecken kan vara pipande andning hos barnet. Framför allt är det utandningen som påverkas.

– Ärftliga faktorer, tobaksrök under graviditeten och/eller tobaksrök i hemmiljön kan ge astma. Om barnet har allergi kan de ämnen som ger allergi också ge astmabesvär. Även trafikavgaser, parfym- eller målarfärgsdoft, kall luft och dimma kan ge astmasymtom.

– Inandningsmediciner ges i särskilda inandningsrör med andningsmask på för barn upp till 2 år. Därefter ges antiinflammatoriska mediciner, antingen inandningskortison eller antileukotriener i tuggtablett eller dospulver.

– När barnet fått diagnosen ska sjukhuset/mottagningen gå igenom hur inhalationsmedicinerna ska ges. Detta för att föräldrar och vårdnadshavare ska vara säkra på att de ger medicinerna på rätt sätt.

– Barnen har kontakter och kontroller med sjukhuset så länge de har problem med astman. Det är individuellt hur mycket besvär ett barn har. För de flesta växer förkylningsastman alltså bort. För de barn som inte har en gynnsam utveckling vill man se ifall de har allergier, men man kan också testa lungfunktionen. Dessutom ska medicineringen kontrolleras regelbundet.

Källor: Per Thunqvist, överläkare Sachsska Barnsjukhuset vid Södersjukhuset i Stockholm. och informationsfoldern Astma hos små barn och förskolebarn av Magnus Wickman i samarbete med läkemedelsbolaget MSD.

Publicerad i Vi Föräldrar nr 14, 2011.

NUVARANDE Förkylningsastma
NÄSTA Vinnare i julkalendern: Bokpaket från Fritz Ståhl