Så hjälper du ditt barn vid förkylning

Förkylning, eller övre luftvägsinfektion, är en infektion i näsan, svalget eller halsen. Den orsakas nästan alltid av virus.
Barn upp till 3–4 år blir i regel förkylda mellan sex och åtta gånger om året. En del blir det så ofta som tio till tolv gånger om året.

Symtom
De vanligaste symtomen är snuva, nästäppa, nysningar, halsont, hosta och ont i öronen. Ibland får barnet feber. Sjukdomskänslan är oftast relativt lindrig. Symtomen brukar vara som värst på tredje dagen, för att sedan minska på den femte.

Hur smittar det?
Via luften. När en infekterad person nyser eller hostar sprids virus via luften, och andra kan andas in viruspartiklarna.
Virus kan också finnas på dörrhandtag, leksaker eller annat som en infekterad person har tagit i.
Man tror att en infekterad person är som mest smittsam precis i början, innan
symtomen har brutit ut, och ungefär fram till och med den femte dagen.

Inkubationstid*
1–3 dagar.

Hur kan man hjälpa barnet?
För riktigt små barn kan en förkylning vara besvärlig. Andningen underlättas om barnet kan ha huvudet högt. Det tryggaste är ofta att vara i mammas eller pappas famn, kanske i en bärsele. Man kan också höja sängens huvudända genom att lägga några böcker under de främre sängbenen.

På de allra minsta kan man pröva att droppa lite bröstmjölk i näsborrarna, särskilt före maten och inför natten när det brukar vara som mest besvärande.

Fysiologisk koksaltlösning (finns på apotek) går också bra att använda. Om inget av detta fungerar kan man pröva receptfria, slemhinneavsvällande näsdroppar (finns på apotek). Men tänk på att aldrig använda dem mer än tio dagar i följd, då kan de få motsatt effekt.

Ibland kan det underlätta om man suger rent i näsan med en bollspruta av
gummi (finns på apotek) eller en nässug (finns bland annat hos vissa barnfackhandlare).
Låt gärna barnet vara ute om det är feberfritt.

Ska man söka läkare?
Normalt behövs det inte, men läs mer under Guide: när barnet blir sjukt.

Ibland kan förkylningen kompliceras av bakterieinfektioner, till exempel i öron, lungor eller bihålor. Misstänker man sådant kan det vara klokt att rådfråga sjukvårdspersonal.

När kan barnet gå till förskolan/skolan?
Barnet bör få åtminstone en feberfri dag hemma. Ibland behövs en längre tids vila innan det orkar med verksamheten i barngruppen igen.

* Inkubationstid = den tid det tar från det man har blivit smittad tills sjukdomen bryter ut/symtomen kommer.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 11/2004


Fotnot: Faktauppgifterna är hämtade från Bonniers Barnläkarbok samt från intervjuer med bland andra Kari Johansen och Annika Linde,
båda läkare på Smittskyddsinstitutet och Jackie Swartz, läkare på antroposofiska Vidarkliniken i Järna.
Texten är faktagranskad av Tor Lindberg, professor emeritus i barnmedicin.
Alla råd gäller i övrigt friska och normalutvecklade barn.

NUVARANDE Så hjälper du ditt barn vid förkylning
NÄSTA Ont i magen på morgonen – det kan det bero på