Fler slår sina barn

Polisanmälningarna om barnmisshandel har ökat, och en föräldraenkät visar att fler barn blir slagna.

Enligt en rapport från BRÅ, Brottsförebyggande rådet, har polisanmälningarna om barnmisshandel ökat kraftigt på senare år. Rapporten underbyggs också av en enkätundersökning bland föräldrar som nyligen presenterades vid Karlstads universitet.

Föräldraenkäten visar att år 2000 blev ett barn av hundra slaget, medan två barn av hundra blev slagna under 2006. Även om förändringen inte är dramatisk så anser Staffan Janson, som är barnläkare och professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet, att den bör tas på allvar.

– Vi ser det nog ändå som ett varningstecken. Det är en statistiskt signifikant siffra, vi frågar ju så många, säger Staffan Janson till Sveriges Radio.

Mer än 20 procent av föräldrarna i undersökningen anser att det är okej att ruska om, hugga tag i eller knuffa till sina barn idag. Där är ökningen femfaldig och handlar om barn under 1 år.

– En av anledningarna som vi tror är betydelsefull är vad vi skulle kunna kalla vardagslivets vanmakt. Föräldrar känner stora krav på sig, i arbetslivet och karriären, och de ska vara goda föräldrar samtidigt.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 3/2009

NUVARANDE Fler slår sina barn
NÄSTA Tonåringar behöver respekt