Fler hälsorisker för fattiga barn

Barn i familjer med dålig ekonomi ammas mindre, har sämre tandhälsa, är oftare överviktiga och har oftare rökig hemmiljö, visar 2006 års rapport från Barnhälsovården i Stockholms läns landsting.
Nästan vart åttonde nyfött barn i Stockholms län utsätts för tobaksrök i sitt hem, men skillnaderna mellan olika stadsdelar och kommuner är stor. Bara 3 procent av de nyfödda i stadsdelen Norrmalm med hög köpkraft var exponerade för tobaksrök hemma. I förorterna Rinkeby och Skärholmen, där andelen ekonomiskt svaga familjer är hög, var andelen hela 28 procent.
Rapporten visar också att 78 procent av de fyra månader gamla spädbarnen på Ekerö, där köpkraften är hög hos många, helammades, men bara 48 procent av barnen i Rinkeby.

Källa: Dagens Medicins nätupplaga
 

NUVARANDE Fler hälsorisker för fattiga barn
NÄSTA Tröstguide för bebisen