Femte sjukan

Femte sjukan är en lindrig men ganska långdragen virusinfektion som mest drabbar skolbarn. Särskilt under senvintern och våren kan det uppstå mindre epidemier.

Symtom
Barnet får feber och ont i kroppen. Efter några dagar försvinner febern och i stället kommer ett rött utslag på kinderna. När utslaget försvinner på kinderna kan det i stället sprida sig vidare till armar och ben och då bli småfläckigt eller nätformat.
Utslaget, som är särskilt tydligt när huden blir varm, kan komma och gå under en till tre veckor.

Hur smittar det?
Via luften. När en infekterad person nyser eller hostar sprids virus via luften och andra kan andas in viruspartiklarna.
Femte sjukan smittar från första dagen och så länge barnet har feber.

Inkubationstid*
7–14 dagar.

Hur kan man hjälpa barnet?
Allmän omvårdnad – vätska, svalt i rummet, tröst och trygghet.

Ska man söka läkare?
Normalt behövs inte det. Om du är osäker på orsaken till barnets utslag, kontakta bvc eller vårdcentralen för råd.

När kan barnet gå till förskolan/skolan?
Utslagen kan finnas kvar, men barnet bör ha varit feberfritt minst en dag och orka med verksamheten i barngruppen.

* Inkubationstid = den tid det tar från det man har blivit smittad tills sjukdomen bryter ut/symtomen kommer.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 11/2004

Läs mer: Guide när barnet är sjukt


Fotnot: Faktauppgifterna är hämtade från Bonniers Barnläkarbok samt från intervjuer med bland andra Kari Johansen och Annika Linde,
båda läkare på Smittskyddsinstitutet och Jackie Swartz, läkare på antroposofiska Vidarkliniken i Järna.
Texten är faktagranskad av Tor Lindberg, professor emeritus i barnmedicin.
Alla råd gäller i övrigt friska och normalutvecklade barn.

NUVARANDE Femte sjukan
NÄSTA Feberkramp