Feberkramp


Som förälder blir man ofta livrädd när det febriga barnet plötsligt blir spänt och börjar rycka i armar och ben eller i hela kroppen, men oftast är det ingen fara.
Se till att barnets andningsvägar är fria. Lägg barnet i framstupa sidoläge, så kallat stabilt sidoläge, och svalka av barnet genom att ta av kläder, öppna fönster och badda kroppen med ljummet vatten.
Krampanfallet pågår oftast bara i en eller två minuter, men ibland i upp till tio minuter. Efteråt brukar barnet vara trött.
Om det är första gången som barnet får feberkramp bör man åka till akutmottagningen för att träffa en läkare, bland annat för att utesluta hjärn- eller hjärnhinneinflammation.
Omkring en tredjedel av barnen får liknande kramper vid feber igen. Läkaren kan skriva ut en kramplösande medicin.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 11/2004
 

Läs mer: Guide när barnet är sjukt


Fotnot: Faktauppgifterna är hämtade från Bonniers Barnläkarbok samt från intervjuer med bland andra Kari Johansen och Annika Linde,
båda läkare på Smittskyddsinstitutet och Jackie Swartz, läkare på antroposofiska Vidarkliniken i Järna.
Texten är faktagranskad av Tor Lindberg, professor emeritus i barnmedicin.
Alla råd gäller i övrigt friska och normalutvecklade barn.

NUVARANDE Feberkramp
NÄSTA Guide: När barnet blir sjukt