Färre får cp-skador

En förbättrad neonatalvård är troligen förklaringen.

Barn som vid födseln väger mindre än 1 500 gram har en ökad risk att drabas av cerebral pares, cp-skador. Men en ny studie visar att allt färre av dessa barn drabbas av CP-skador, trots att allt fler överlever.
Minskningen beror framför allt på färre fall av så kallad bilateral spastisk CP-skada hos barn som vägde mellan 1 000 och 1 500 gram vid födseln. CP-skadorna bland barn som vid födseln vägde mindre än 1 000 gram har dock inte minskat.
Det är det europeiska nätverket Surveillance of Celebral Palsy in Europe som har sammanställt uppgifterna om barn födda med CP-skador under perioden 1980 till 1996. Uppgifterna kommer från 16 europeiska länder, bland andra Sverige.
Studien har publicerats i den medicinska tidskriften The Lancet.

Källa: Dagens Medicins nätupplaga

NUVARANDE Färre får cp-skador
NÄSTA Få följer rekommendationen