Krupp

Falsk krupp är en virusinfektion i struphuvudet. Infektionen får slemhinnan nedanför stämbanden att svullna och det gör att passagen för luften blir trång.

Barn som drabbas är i regel mellan 5 månader och 7 år, oftast mellan 1 och 2 år. Men även äldre barn kan få sjukdomen.
Ett barn som en gång har haft krupp har en benägenhet att bli sjuk igen vid nya infektioner.

Symtom
Barnet vaknar i regel efter någon eller några timmars sömn med en typisk skällande, hes och hård hosta. Ofta är det svårt att andas in. Hostan gör ont och barnet kan bli oroligt. Feber mellan 38 och 39 grader är vanligt.

Hur smittar det?
Via luften – men det är bara en del barn som har en benägenhet att få  krupp. För de flesta resulterar smittan i en vanlig förkylning.

Hur kan man hjälpa barnet?
Försök lugna barnet, eftersom symtomen förvärras om barnet skriker eller gråter.
Låt gärna barnet sitta i ditt knä vid ett öppet fönster.
Avsvällande näsdroppar kan underlätta andningen genom näsan.
Att sova med huvudet högt är bra, lägg till exempel några böcker
under benen på sängens huvudända.
Om barnet har hög feber eller ont kan man ge läkemedel med paracetamol.

Ska man söka läkare?
Om barnet blir trött och/eller får allt svårare att andas: ring 112 för snabb transport till akuten.
Läkare kan vid behov skriva ut läkemedel som minskar svullnaden i slemhinnan och som man kan ha till hands hemma om barnet skulle få  krupp igen.

När kan barnet gå till förskolan/skolan?
När barnet har varit symtomfritt i minst ett dygn och orkar med verksamheten i barngruppen.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar 11/2004

Fotnot: Faktauppgifterna är hämtade från Bonniers Barnläkarbok samt från intervjuer med bland andra Kari Johansen och Annika Linde,
båda läkare på Smittskyddsinstitutet och Jackie Swartz, läkare på antroposofiska Vidarkliniken i Järna.
Texten är faktagranskad av Tor Lindberg, professor emeritus i barnmedicin.
Alla råd gäller i övrigt friska och normalutvecklade barn.

NUVARANDE Krupp
NÄSTA Hur sent får man flyga?