Katt kan ge känsliga barn eksem

Katt kan öka risken för eksem hos vissa barn.

Eksem går ofta i arv, även om miljöfaktorer också kan spela in, skriver Göteborgsposten. I en färsk dansk studie undersöktes hur husdjur och kvalster påverkar spädbarn med eller utan genetisk risk för eksem. 880 danska och brittiska spädbarn undersöktes, där de 379 danska barnen hade hög risk för eksem. De bar på en genmutation som påverkar en skyddande hudbarriär av proteinet filagrin, FLG.

Resultaten visade att bland de barn som hade genmutationen var risken dubbelt så stor att utveckla eksem under sitt första levnadsår. De brittiska barnen, som inte tillhörde någon känd riskgrupp, påverkades varken av hund, katt eller kvalster i hemmet. Men bland de danska barnen med hög risk för eksem ökade risken betydligt med en katt som husdjur.

Vad det är som gör att just katt och inte hund eller kvalster påverkar barn utan fullt fungerande hudbarriär är oklart. Men enligt Göteborgsposten skriver forskarna i rapporten att det troligtvis inte handlar om någon allergisk reaktion. Snarare kan det röra sig om att dessa barn är extra känsliga för bakterier eller att någon okänd miljöfaktor kan tränga igenom deras försämrade hudbarriär.

Artikeln har också publicerats på alltombarn.se

NUVARANDE Katt kan ge känsliga barn eksem
NÄSTA Läsare berättar om missfall