Sociala faktorer påverkar bebisars hälsa

Sverige är, ur ett internationellt perspektiv, ett jämlikt land med låga inkomstskillnader, ett bra socialförsäkringssystem, god mödravård och god barnhälsovård. Ändå verkar socioekonomiska faktorer spela en roll för risken att föda för tidigt, att föda ett lågviktigt barn samt att barnet ska vara dödfött eller dö under det första levnadsåret, enligt en avhandling av Marit Gisselmann vid sociologiska institutionen, Stockholms universitet.
Förmodligen finns det en mängd komplexa samband bakom de ökade riskerna, tror hon:
– Till exempel har moderns klasstillhörighet i barndomen betydelse för åtminstone hennes barns födelsevikt och för risken att barnet dör under den första levnadsmånaden, och detta oberoende av hennes klass i vuxenlivet.
Marit Gisselmanns avhandling har titeln The first injustice: Socio-economic inequalities in  birth outcome.

NUVARANDE Sociala faktorer påverkar bebisars hälsa
NÄSTA Allvarliga teman i tvååringars berättelser