Barnfetman minskar

I fyra kommuner – Karlstad, Umeå, Västerås och Ystad – har andelen feta tioåringar minskat från 4,9 till 3,6 procent på två år.
Minskningen kan vara ett tecken på ett trendbrott, enligt Sven Bremberg, Folkhälsoinstitutets expert på barns och ungdomars hälsa.
– Om det bara var en kommun så skulle jag inte göra något nummer av det här, men i alla de här fyra kommunerna har det skett en minskning, säger han.
Claude Markus, chef för Rikscentrum för överviktiga barn vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, håller med. Han tror att en orsak till trendbrottet kan vara att uppmärksamheten kring frågan har fått många föräldrar att göra ändringar i sina barns kost.

Källa: DN:s internetupplaga

NUVARANDE Barnfetman minskar
NÄSTA Vallmofrön kan skada gravida och barn