Barnen mår bättre…

… om mamma är jämställd.

Om kvinnorna inte får vara med och bestämma går det ut över barnen, visar en rapport från Unicef.
När kvinnor har inflytande över sådant som rör hushållsekonomi, egen hälsa och fritid går till exempel en större del av hushållets inkomster till mat till barnen. Det är också troligare att barnen, och särskilt flickorna, får gå i skola.
I 20 av 30 u-länder har kvinnor lågt inflytande över sådana beslut.
– Det betuder att man från Unicefs sida inte bara ska fokusera på barn utan också på kvinnornas ställning, säger Lotta Sylwander, chef för Unicefs verksamhet i Zambia, till Ekot.

Källa: Aftonbladets nätupplaga

NUVARANDE Barnen mår bättre…
NÄSTA Trenden har brutits