Barn far illa överallt

Våld mot barn är utbrett och tolererat över hela världen.

Många unga som har drabbats av fysisk misshandel har antingen gömts undan, eller så har misshandeln accepterats socialt.
Nära sex miljoner barn har tvingats att arbeta och många fler har prostituerats.
Detta framkommer i en färsk FN-rapport, där våld mot barn för första gången har studerats globalt.
Rapportens författare konstaterar att mer än en miljard barn fortfarande kan bli slagna av sina lärare, helt lagligt, och menar att det är hög tid att barn får samma lagliga rättigheter som vuxna.
FN anser att alla länder borde ha en nationell strategi för att motverka våld mot barn.

Källa: BBC News

NUVARANDE Barn far illa överallt
NÄSTA Antidepressiva medel kan stoppa syret vid födseln