Barn kan bli överviktiga av mammors stress

Om mamma är stressad ökar risken för att hennes barn blir överviktiga, visar en ny svensk studie. Något samband mellan stressade pappor och övervikt hos barn hittades inte.

Barn till stressade mödrar blir oftare tjocka än andra barn, enligt en ny avhandling från Uppsala universitet. Hos barn med en stressad mamma är övervikt fyra gånger vanligare. Ju mer stress mamman upplevde, desto större var risken. Orsaken är sannolikt att man inte hinner göra lika kloka kostval när man är tidspressad.

Nästan 900 mammor och 700 pappor ingick i studien. Men det var bara bland mammorna som sambandet mellan stress och tjocka barn syntes.

Varför är det just mammorna som avgör om barn blir överviktiga?

– Det avspeglar nog faktumet att det i många familjer fortfarande främst är mammorna som står för matinköp och matlagning och kanske också tillbringar mest tid med barnen, säger Vi Föräldrars dietist Sara Ask.

Vad kan man göra som stressad förälder för att få bättre koll på mat- och sockerintaget hos sina barn?
– Det gäller att jobba med att sätta gränser, och att försöka vara konsekvent. Det är inte direkt ­enkelt, men det lönar sig på sikt. Barn behöver tydliga ramar, till exempel i form av lördagsgodis, annars tjatar de sönder sina föräldrar till slut – med resultatet att de lär sig att tjat lönar sig. Och det blir lätt en ond cirkel, säger Sara Ask.

Publicerad i Vi Föräldrar nr 1, 2012.

NUVARANDE Barn kan bli överviktiga av mammors stress
NÄSTA Vinn biobiljetter till ”En gång i Phuket”