Antidepressiva medel kan stoppa syret vid födseln

Om gravida kvinnor äter antidepressiva medel ökar risken för att deras barn inte ska klara av att få syre efter förlossningen

När barnet ligger i mammans mage syresätts dess blod av mamman, via navelsträngen – men så fort barnet är fött börjar barnets blodcirkulation i stället gå via lungorna för att få syre.
Detta är någonting som nästan alltid sker automatiskt. Så kallad kvarstående fostercirkulation förekommer bara hos ett eller två barn av tusen födda. Men om mamman har ätit antidepressiva så kallade SSRI-medel under graviditeten ökar risken till mellan sex och tolv på tusen födda barn, visar forskning som har publicerats i New England Journal of Medicine.
Hugo Lagercrantz, professor i barnmedicin vid Karolinska institutet och överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, menar att de nya rönen är tillräckligt alarmerande för att redan nu råda gravida kvinnor att avbryta eventuell behandling med SSRI.
Viveca Odlind, professor i gynekologi på Läkemedelsverket, kan inte säga om de nya fynden kommer att leda till en ändrad bedömning av säkerheten för SSRI-medel vid graviditet förrän det har undersökts om det går att få fram liknande uppgifter ur det svenska födelseregistret. I nuläget anser hon att kvnnan tillsammans med sin läkare måste bedöma riskerna individuellt.
– Man ska alltid ifrågasätta behandlingen, men samtidigt bedöma hur kvinnan skulle må utan behandling. Ett återfall av depression kan få mycket allvarliga konsekvenser, där den allvarligaste är självmord. Man måste bedöma risken mot nyttan, säger hon.
Kvarstående fostercirkulation kan numera behandlas med kväveoxid i respirator

Källa: DNLäs mer på DN:s hemsida

NUVARANDE Antidepressiva medel kan stoppa syret vid födseln
NÄSTA ”Det är svårt att vara hemma med barn”