Liten risk med antidepressiva

Kvinnor som tar antidepressiva läkemdel av typen SSRI bör fortsätta med det även när de blir gravida, har man hittills ansett i Sverige. Men under senare tid har det uppstått tveksamheter kring detta, eftersom flera studier har visat att läkemedlen eventuellt kan öka risken för missbildningar hos fostret.

Två nya studier, baserade på två skilda register med vardera 10 000 amerikanska barn födda med olika missbildningar, visar dock att risken att fostret ska drabbas av missbildningar om mamman äter SSRI-preparat är försumbar.

– Det finns ingenting i de här studierna som ger oss anledning att ändra våra rekommendationer. De avskriver inte riskerna för fosterskador till hundra procent, men om det finns någon risk är den så pytteliten att den är försumbar, säger Olav Spigset, professor vid St Olavs hospital i Trondheim och författare till Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling av deprimerade gravida kvinnor i Sverige.

Källa: DN

Läs mer på DN:s hemsida

NUVARANDE Liten risk med antidepressiva
NÄSTA Äventyr i Astrid-land