Antibiotika – vad är det?

Antibiotika är ett samlingsnamn för läkemedel som används för att behandla bakterieinfektioner. Antibiotika kan angripa ett smalt eller ett brett spektrum av bakterier.

Antibiotika började användas under 1930-talet. Det är ett samlingsnamn för läkemedel som används för att behandla bakterieinfektioner.

Antibiotika biter inte på virusinfektioner. Penicillin är en grupp av antibiotika, men det finns många andra grupper utöver den. Antibiotika kan angripa ett smalt eller ett brett spektrum av bakterier. Mest använda är de antibiotika som angriper ett smalt spektrum, det vill säga endast vissa typer av bakterier.

Antibiotika som angriper ett brett spektrum påverkar även de bakterier som normalt finns i kroppen, ofta i tarmen. De med brett spektrum ökar också risken att bakterier ska utveckla resistens. Resistenta bakterier har utvecklat en motståndskraft mot antibiotika. Multiresistenta bakterier står emot många sorter och kan göra vissa infektioner svårbehandlade eller i värsta fall omöjliga att behandla.

Källa:
1177.se, Rapport från Pfizer ”Antibiotikaresistenta bokstavsbakterier – ett allvarligt hot”.

NUVARANDE Antibiotika – vad är det?
NÄSTA Barns kläder och självkänslan – så hänger det ihop