Antibiotika till barn – när behövs det?

Antibiotika vid halsfluss? Vid öroninflammation? När är antibiotika att rekommendera och när är det helt verkningslöst? Vi Föräldrar bjuder på en bra guide.

ÖRONINFLAMMATION

Symtom som feber, öronvärk och hos små barn obehag att ligga ner.

Ska barnet få antibiotika? Ibland.

Varför/varför inte? Öroninflammation är oftast självläkande hos barn mellan 1 och 12 år.

När? Barn under 1 år och barn över 12 år bör behandlas med antibiotika. Även vid dubbelsidig öroninflammation och vid tecken på allvarlig infektion, när det rinner vätska ur örat eller vid svår smärta trots smärtstillande, ska man behandla med antibiotika. Om barnet får en rodnad och svullnad bakom örat ska man söka akut. Vid okomplicerad öroninflammation kan läkaren ibland välja att skriva ut ett recept i reserv, som kan användas om symtomen kvarstår efter några dagar.

Hur kan symtomen lindras utan antibiotika? Med smärtstillande läkemedel med paracetamol eller ibuprofen. Näsdroppar eller nässpray kan också lindra. Låt barnet sova med höjd huvudända.

FÖRKYLNING

Symtom som snuva, hosta, halsont, feber, värk och lös avföring.

Ska barnet få antibiotika? Nej.

Varför/varför inte? Orsakas av virus. Antibiotika för­kortar inte en förkylning och lindrar varken värk eller feber.

Hur kan symtomen lindras utan antibiotika? Med febernedsättande och smärtstillande läkemedel med paracetamol eller ibuprofen. Vätska ofta och i små mängder. Höj huvudändan på sängen för att underlätta andningen vid nästäppa.

HALSFLUSS

Symtom som halsont, feber och sväljningssmärta.

Ska barnet få antibiotika? Ibland.

Varför/varför inte? Orsakas ofta av virus och självläker inom en vecka. Infektionen kan även orsakas av bakterier, bland annat streptokocker. Mer uttalade fall har nytta av antibiotika.

När? Om streptokocker är orsaken kan antibiotika förkorta sjukdomstiden. För att undvika onödig antibiotikabehandling bör ett halsprov, som undersöker om halsflussen orsakas av streptokocker, endast tas vid mer uttalad halsfluss och när det även finns andra tecken på att det rör sig om halsfluss orsakad av streptokocker. Barn kan bära på streptokocker utan att vara sjuka, skulle man hitta dessa i en odling som tagits av någon annan anledning behöver de vanligen inte behandlas.

Hur kan symtomen lindras utan antibiotika? Smärtstillande och febernedsättande läkemedel med paracetamol eller ibuprofen. Mycket vätska!

LUNGINFLAMMATION

Symtom som hosta, svårighet att andas, feber och ont i bröstet.

Ska barnet få antibiotika? Ja, vid bakterieinfektion.

Varför/varför inte? Lunginflammation är en allvarlig form av nedre luftvägsinfektion. Antibiotika har minskat dödligheten i sjukdomen markant.

När? Orsaken kan vara bakterier eller virus. Vid en bakterieinfektion förkortar antibiotikabehandling sjukdomstiden och minskar risken för allvarliga komplikationer. Är orsaken virus, RS-virus är till exempel en vanlig orsak hos små barn, har inte antibiotika någon verkan.

Hur kan symtomen lindras utan antibiotika? Symtomlindrande behandling. Höj huvudändan i sängen. Smärtstillande och febernedsättande läkemedel med paracetamol eller ibuprofen. Mycket vätska. Ibland krävs vård på sjukhus. Förebyggande behandling är vaccination mot pneumokockinfektion, som bland annat kan orsaka lunginflammation. Numera ingår vaccinet i det allmänna vaccinationsprogrammet.

URINVÄGSINFEKTION

Ofta med begränsade symtom hos små barn, eventuellt hög feber och utebliven viktökning. Större barn kan även få sveda när de kissar samt behöva kissa ofta.

Ska barnet få antibiotika? Ja.

Varför/varför inte? Ju yngre barn, desto känsligare är deras njurar för skador. En uppåtstigande urinvägsinfektion kan ge ärr på njurarna. Infektionen är dessutom besvärlig för barnet.

När? Alltid.

Hur kan symtomen lindras utan antibiotika? Behandlas med antibiotika. Små barn kan läggas in på sjukhus i väntan på att behandlingen ger resultat.

Kontakta vården: Ta gärna kontakt med sjukvårdsrådgivningen (1177) för rådgivning eller uppsök vård för bedömning när ditt barn är sjukt. Ju yngre barn, desto tidigare bör läkare kontaktas. Följ alltid anvisningarna på förpackningarna vid egenbehandling med smärtstillande och/eller febernedsättande läkemedel.

Källor: Informationshäftet ”Har ditt barn feber hosta, halsont eller öronvärk? – information till dig som är förälder” från Strama och Stockholms läns landsting, 1177.se, vardguiden.se samt Malin Rydh-Rinder, barnläkare och biträdande överläkare vid Sachsska barnsjukhuset.

Publicerad i Vi Föräldrar nr 14, 2011.

NUVARANDE Antibiotika till barn – när behövs det?
NÄSTA Antibiotika – vad är det?