Amning skyddar inte mot övervikt

En amerikansk studie går emot tidigare forskningsrön om att barn som ammas har mindre risk att drabbas av övervikt i vuxen ålder.

Forskarna har samlat in uppgifter om i vilken omfattning 35 526 kvinnor ammades respektive flaskmatades som barn, samt om deras vikt under uppväxten. Resultatet visar inget samband mellan amning och hög vikt eller fetma i vuxen ålder, däremot ett samband mellan amning i mer än sex månader och minskad risk för övervikt – men den effekten håller bara i sig upp till fem års ålder.

– Jag är inte förvånad. Studien bekräftar det en del av oss har misstänkt. Amning är jätteviktig på många olika sätt. Men det har varit väldigt tveksamt om det skyddar mot fetma, säger Claude Marcus, läkare vid Rikscentrum för överviktiga barn.

Studien har publicerats i International Journal of Obesity.

Källa: Svenska Dagbladets nätupplaga

NUVARANDE Amning skyddar inte mot övervikt
NÄSTA Klumpfot – så kan det vara