5 trygga tips inför operationen

Att se sitt barn sövas ned inför en operation kan kännas obehagligt. Men genom att fylla på med fakta i förväg är det lättare att vara ett bra stöd.

På Centrallasarettet i Karlstad noterade man för något år sedan att allt fokus inför en operation var på barnet. Det var ju jättebra, förutom att föräldrarna uttryckte ett stort behov av information och inte alltid fick det tillgodosett. Anestesisjuksköterskan Robert Carlsson bestämde sig för att ta reda på vad som saknades för att göra föräldrarna tryggare. Tillsammans med personal på narkos- och uppvakningsavdelningen gjorde han en enkätundersökning bland drygt 100 föräldrar. Resultatet som nyligen har sammanställts summerar vikten av att föräldrarna känner sig lugna och trygga inför en operation.
– Då ökar också chanserna att man får ett lugnt barn, säger han. Och är barnet tryggt slipper vi ge lugnande medicin, vilket ofta är att föredra.

En operation är på många sätt en påfrestande upplevelse för både föräldrar och barn. Föräldrarna lägger sitt barn helt i händerna på vårdexpertisen och förlorar all kontroll över sin lilla älskling. Men det går att stärka mamma och pappa genom att ge alla fakta inför operationen och att under tiden på sjukhuset informera löpande, konstaterar Robert Carlsson.
– Människor tycker till exempel inte om att vänta, så om något tar längre tid än planerat är det viktigt att informera om varför. Där kan vi bli bättre. När ett barn opereras kan fem minuter kännas oändligt långa för föräldrarna.

Han drar en parallell till flygning och dem som känner oro eller rädsla inför att gå ombord på ett plan.
– Det enda som hjälper är kunskap och information. Inför en operation, se till att prata så mycket du behöver med läkare eller annan personal. Lyssna också på barnet och sopa inte barnets oro under mattan, det hjälper ingen. Försök berätta även för små barn om vad som ska hända och varför. Pratar de ännu inte så är de ändå mästare på att läsa av mamma och pappa.

– Oavsett hur litet barnet är behöver det en stabil förälder för att känna sig trygg. Men man får komma ihåg att när barn ska sövas ner kan de ha svårt att ligga stilla hur lugn man än är som förälder, säger Robert Carlsson. Det är naturligt och inget man ska känna sig misslyckad över.
 

5 tips inför operationen

Ska ditt barn sövas? Förbered dig och barnet så brukar det kännas bättre.

1. Fråga, fråga, fråga… Är du inte nöjd med den information du får, be om mer!

2. Om du känner att du behöver, be att få komma på ett besök inför operationen. Titta på lokalerna, fråga om hur nedsövningen går till och prova en andningsmask tillsammans med barnet.

3. Tänk på att oro är normalt och dra dig inte för att uttrycka oron. Be om ett eget samtal eller ring och prata med anestesiläkare eller anestesisjuksköterska om du grubblar kring operationen.

4. Om oron blir svårhanterlig kan det kanske bero på att du har en egen traumatisk upplevelse bakom dig. Kanske sövdes du som barn och det var jobbigt? Är barnet väldigt känsligt för din oro kanske det finns någon annan nära person i familjen som kan vara med.

5. Om dina egna erfarenheter av att bli sövd har många år på nacken, tänk på att mycket inom anestesisjukvården har utvecklats och är både säkrare och bättre. Idag är man till exempel mycket bättre på att parera illamående, behandla smärta och med avancerad teknisk utrustning övervaka patienterna. De läkemedel som används idag är säkrare och mer gynnsamma.

Artikeln är publicerad i Vi Föräldrar nr 6, 2011.

NUVARANDE 5 trygga tips inför operationen
NÄSTA Här är semifinalisterna i Omslagstävlingen!