200 000 om året skadas

Skador och förgiftningar vanligaste orsaken till att barn vårdas på sjukhus eller dör.

Varje år skadas mer än 200 000 barn i Sverige så allvarligt att de måste söka sjukhus för att få behandlng. Närmare 100 barn dör av sina skador.
Det visar en rapport från Socialstyrelsen som överlämnas till regeringen idag.
Skador och förgiftningar är den vanligaste orsaken till att barn vårdas på sjukhus eller dör. En femtedel av de barn som vårdades i sluten vård på sjukhus under perioden 2001 till 2005, cirka 21 000 per år, gjorde det på grund av skada eller förgiftning.
– Antalet har ökat något sedan slutet av 1990-talet. Det är anmärkningsvärt då inskrivningsfrekvensen och antalet vårdplatser generellt sett har minskat i den slutna vården, säger Anders Tennlind, utredare vid Socialstyrelsens epidemiologiska centrum.
Små barn föll ofta från högre höjd, till exempel lekredskap eller möbler.
Drygt 7 000 per år skadades under den tid som barnomsorgen hade ansvaret.
Socialstyrelsens rapport omfattar skador till följd av olycksfall, avsiktligt självdestruktiv handling och övergrepp bland barn upp till 17 år.

NUVARANDE 200 000 om året skadas
NÄSTA Gen bakom autism hittad