Högre IQ vid amning?

Amning gör barn smartare, hävdar forskare.

Barn som ammas länge får en bättre kognitiv förmåga, hävdar kanadensiska forskare. Men frågan är omstridd. Annan forskning har hävdat att det är mammornas intelligens som gör ammade barn smartare.

I den kanadensiska studien uppmanades mammorna att amma sina barn i upp till ett år, och att amma exklusivt – det vill säga bara ge barnet bröstmjölk – så länge som möjligt.

När barnen var 6,5 år visade det sig att de barn som ammats länge fick högre resultat än genomsnittet på IQ-testet. De fick också bättre resultat än andra barn när lärare skattade deras läs- och skrivförmåga.

Detta, menar forskarna, ger ett starkt stöd för teorin att lång amning förbättrar barns kognitiva* utveckling.

Michael Kramer, professor och forskningsledare, säger dock till BBC News att det ännu är oklart om de kognitiva fördelarna av amning beror på någon eller några beståndsdelar i bröstmjölken eller om de är relaterade till det fysiska och sociala samspel som amningen innebär.

Tidigare har en mindre, svensk studie visat liknande resultat som den kanadensisksa, och dessutom pekat ut bröstmjölkens innehåll av fleromättade fettsyror, framför allt omega-3, som en del av förklaringen.

Forskarna bakom ännu en studie, denna gång bland mammor och barn i USA, har tidigare hävdat att ammade barn inte är smartare på grund av bröstmjölken i sig, utan för att deras mammor är smarta. De fann att den största delen av sambandet mellan amning och barns intelligens försvann när man räknade bort det faktum att mammor som ammar tenderar att vara mer intelligenta, mer utbildade och mer benägna att skapa en stimulerande hemmiljö.

I den kanadensiska studien, som har publicerats i Archives of General Psychiatry, ingick närmare 14 000 barn vid 31 mödravårdscenraler i Vitryssland.

Kognitiv:  som avser kognition, kunskap eller förstånd (Nationalencyklopedin).

Källor: dagensmedicin.se, BBC News samt tidigare artiklar på viforaldrar se


Läs mer

NUVARANDE Högre IQ vid amning?
NÄSTA Är nappflaskan farlig?