Omega 3 mot allergi

Barn vars mammor ätit fiskolja under graviditet och amning fick färre allergiska reaktioner.

Omega 3-fetter kan ha en skyddande effekt mot allergi, enligt en studie från Linköpings universitet.

I studien, som startade 2005, deltog 145 gravida kvinnor från familjer med hög risk för allergi och astma. Kvinnorna fick dagligen, från och med 25:e graviditetsveckan till och med tredje amningsmånaden, äta nio kapslar med olja. Hälften av kvinnorna fick fiskolja med hög halt av omega 3-fettsysor, hälften fick placebo i form av sojaolja. Varken kvinnorna själva eller forskarna visste vilka som fått vad.

Barnen till de kvinnor som fått fiskolja hade vid ett års ålder mindre än hälften så mycket reaktioner på ägg som placebogruppen – något som anses viktigt eftersom allergisk reaktion mot ägg är starkt kopplat till att senare i livet utveckla allergisk sjukdom som eksem och astma.

En immunologisk studie av mammornas blod styrker teorin att skillnaden verkligen är en effekt av omega 3-fettsyror. De kvinnor som fick fiskolja hade mindre prostaglandin E2, en substans som triggar allergiska immunreaktioner och trycks tillbaka när halten av omega 3 ökar, i blodet.

Läs mer på Linköpings universitets hemsida

NUVARANDE Omega 3 mot allergi
NÄSTA Välkommen lillebror!