Mindre gifter i bröstmjölk

Halterna av miljögifter i bröstmjölk fortsätter att minska.

Halterna av miljögifter i bröstmjölk fortsätter att minska

Livsmedelsverket har samlat in bröstmjölk från förstföderskor i Uppsala län under åren 1996 till 2003. Resultaten visar att svenska kvinnors bröstmjölk har blivit bättre sedan PCB- och DDT-förbuden infördes på 70-talet. Det innebär i sin tur att även risken för eventuella hälsoeffekter för barnen har minskat.
Livsmedelsverkets rekommendation är att barn, om möjligt, enbart får bröstmjölk under sina första sex månader. Detta överensstämmer med världshälsoorganisationen WHO:s rekommendationer även om PCB- och DDT-halterna är högre än de som har uppmätts i Sverige, eftersom man anser att nyttan med bröstmjölk och amning överväger eventuella risker.

NUVARANDE Mindre gifter i bröstmjölk
NÄSTA Nya bilar barnsäkra