Lite vin ingen fara när man ammar

Livsmedelsverket vill ändra råden för dem som ammar.

Ett eller två glas vin högst två gånger i veckan är okej för ammande kvinnor, anser nu Livsmedelsverket som vill ändra råden.

– Utifrån den forskning som finns så är vår slutsats att det inte finns några medicinska skäl att helt avstå från alkohol under amning. Den mängd som barnet kan få i sig via bröstmjölken är liten, om man dricker ett till två glas vin, säger Annica Sohlström, chef för nutritionsavdelningen vid Livsmedelsverket.

Hon påpekar dock att det inte heller finns några studier som tyder på att alkohol har positiva effekter för amningen. Rådet ska därför inte ses som en uppmaning att dricka alkohol under amningsperioden.

– Däremot finns det ingen anledning för kvinnor att sluta amma för att de vill dricka ett enstaka glas vin.

Gravida kvinnor bör däremot fortfarande avstå helt från alkohol, enligt råden.

Livsmedelsverkets förslag till nya råd för ammande kvinnor skickas på remiss inom en månad.

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida


Barnmorskeförbundet varnar

Barnmorskeförbundet varnar för att förslaget kan få oönskade konsekvenser.

 

 

– Att livsmedelsverket inte helt avråder från alkohol vid amning kan uppfattas som en signal om att det inte är farligt att använda alkohol under amningen, skriver Ingela Wiklund, ordförande i Svenska barnmorskeförbundet, i ett pressmeddelande och förklarar vidare:

 

 

– Både vetenskapliga studier och erfarenhet visar att alkohol, även i liten mängd, påverkar vår impulskontroll. Alkohol påverkar också hur djupt vi sover. I två olika studier från Storbritannien och Nya Zeeland fann man ett samband mellan rökning, alkoholkonsumtion och att dela säng med sitt nyfödda barn och plötslig spädbarnsdöd.

 

Ingela Wiklund påpekar också att den allmänna opinionen är mer positiv till alkohol i dag än tidigare, och att en förändrad rekommendation om alkohol och amning hos vissa kan användas som en förevändning att återuppta ett riskbruk.

NUVARANDE Lite vin ingen fara när man ammar
NÄSTA Barnstol återkallas