Får jag amma på arbetstid?

Har jag rätt att amma på arbetstid?

Fråga

Jag läste någonstans att man kan få gå ifrån arbetet för att amma. Hur ofta och hur länge per dag får man det? Får man löneavdrag för den tiden?
 

Carina

Svar

I föräldraledighetslagen, 4:e paragrafen, står att man får gå ifrån arbetet för att amma. Däremot anges inte hur ofta och hur länge man får amma.
Amningen ingår inte i arbetstiden och därför kan arbetsgivaren göra löneavdrag för denna tid. Vill man ha ekonomisk ersättning, finns det möjlighet att ta en åttondels föräldraledighet istället. Det motsvarar ungefär en timme om dagen. 

Anna-Lena Santini, kansliråd, Näringsdepartementet

Ställ en fråga


Klicka här!

NUVARANDE Får jag amma på arbetstid?
NÄSTA Har jag fått mjölkstockning?