Flest ammas i Stockholm och Jämtland

Mammorna i Jämtland ammar allra mest.

Amningsfrekvensen i Sverige fortsätter att vara hög. Mest ammar mammorna i Stockholm och i Jämtland.

Nästan 98 procent av barnen som föddes 2006 ammades vid en veckas ålder och vid 2 månaders ålder ammades över 90 procent helt eller delvis, visar färsk statistik från Socialstyrelsen. Men svenska mammor fortsätter att amma när bebisarna blir större – vid 6 månaders ålder ammades nästan 69 procent av alla barn, medan nästan 39 procent ammades helt eller delvis vid 9 månaders ålder.

Samtidigt är de regionala skillnaderna stora. I Stockholms län ammades över 93 procent av alla barn helt eller delvis vid 2 månaders ålder, medan motsvarande siffra för Västmanlands län var knappt 87 procent. Vid 6 månaders ålder ammades nästan 78 procent av bebisarna i Jämtlands län, men bara drygt 62 procent i Västmanlands län.

Källa: Amning av barn födda 2006, Socialstyrelsen

 

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida

NUVARANDE Flest ammas i Stockholm och Jämtland
NÄSTA Speltest för skolbarn!