Epidural kan påverka amning

Kvinnor som fått epidural kan få större svårigheter med amningen, enligt ny studie.

Epiduralbedövning under förlossningen har samband med lägre amningsnivå, både på kort och lång sikt, visar en studie bland 1 280 australiska kvinnor.
Även om 93 procent av kvinnorna ammade sina barn under den första veckan, så visade det sig att epiduralbedövning hade ett tydligt samband med amningssvårigheter de närmaste dagarna efter förlossningen, och med delvis amning under de första veckorna efter förlossningen.
Studien har publicerats av International Breastfeeding Journal.

NUVARANDE Epidural kan påverka amning
NÄSTA ”Barnen rymdes i min handflata”