Pris till amningsbok

Amningshjälpens Bröstpris 2005 går till Lars Å Hanson.

Amningshjälpens Bröstpris 2005 går till Lars Å Hanson för hans bok om amning.

Professor emeritus Lars Å Hansons bok Immunobiology of Human Milk: How Breastfeeding Protects Babies leder på ett begripligt sätt läsaren genom hur det märkliga och komplexa immunförsvaret fungerar och utvecklas hos foster, mamma och det växande barnet, skriver Amningshjälpen i sitt pressmeddelande.
Föreningen beskriver professor Lars Å Hansson som inte bara en högt uppskattad och erkänd forskare internationellt, utan också en nationell förgrundsfigur och banbrytare inom den svenska amningsforskningen.

NUVARANDE Pris till amningsbok
NÄSTA 150 000 barn i fattiga familjer